Artist Statement

              As an artist I am looking for a place where I can feel that I belong; my travels made me face fears and worries about the future, which threatened my aspirations to exist as an artist. Therefore, I decided to create my own world myself.

              Nowadays as contemporary humans become more and more individualistic in the name of liberty, they cannot avoid the inevitability that being free and individual as a person also brings loneliness and fear and my sculptures and paintings suggest a playful and colourful way to oppose this situation. 

             My sculptures and paintings work like a charm. They research belief and indigenous people’s living systems; how the first humans started painting and sculpting to protect or to heal.  My work clears a path to reinterpreting guardianship, the original intent of sculptures in many cultures, in the present day.

              My works are a reliquary for a force to protect human beings and communities from illness, fear and negativity. They are mystic swords with a double edge. They protect, heal and they attack. All this happens according to the needs of the viewer who activates the sculptures or the figures on their behalf.

             My works are interactive. Some made of kinetic materials can be activated by its viewer by lifting the tongue of the figure, moving its fin back and forth or spinning its eye. Some are wearable; when a viewer wears it, they will be transformed into something else. Some of my works are made of recycled, found objects collected from nature or surroundings and indicate transformation and metamorphosis.

             Monstrous figures with spiky forms and multiple eyes, mouths and tails swallow and destroy evil. My works carry symbolic signs such as; eyes to spot the negativity, mouths swallow fear and evil, snakes help to heal the figure with their special antidote whenever the figure gets injured. The warm colours demonstrate and reveal the power of these figures possess. In my sculptures, there is a similar defence mechanism that poisonous animals usually have. They have very bright colours or turn bright colours in moments of danger. They push the dangerous ones out of itself, scares them away. These colours are also tearing the viewer away from the real world and makes it easy to switch to the playful space that I try to create.

           This game is a protected area standing against certain things. My works embody an expression and a protection against evils of the world, creating a space where evil and fear do not exist; it is an imaginary world of its own.

 

              Büyüdükçe ve deneyimledikçe, geleceğim için korku ve endişe hissetmeye başladım. Mükemmel bir yer olmadığını fark ettiğimde, hayal ettiğim bu dünyayı kendim yaratmaya karar verdim.

                Yalnızlık ve korku çağımız insanının özgürlük adına bireyselleştikçe içine düşmekten kaçamayacağı bir durumdur ve çalışmalarım bu durumla mücadele etmek için oyuncu, renkli bir yöntem sunar.

                Heykellerim ve çizimlerim koruyucu birer figür veya tılsım gibi çalışır. Aslında ilk insanın ve yerli biçimde yaşayan toplumların inanç ve yaşayış biçimlerini sorgulayarak, heykelin ilk yapılma amacı olan koruyuculuk ve iyileştirme özelliğini konu edinir ve günümüzle bağlantısında yeniden yorumlama yolu açar.

               İnsanları ve toplumu iyileştirici, koruyucu güçler çalışmalarımın içinde barınır. Çalışmalarım, çift yönlüdür; iyileştirir, korur ve saldırır. Bu karar, o heykeli ya da figürü aktive eden izleyicinin ihtiyacına göre belirlenir.

             Yapmış olduğum heykellerin çoğu insanlarla interaktif bir biçimde iletişimdedir. Heykellerden bazıları kinetiktir. Kinetik olan heykellerin hareketli parçasını ileri geri oynatma, heykelin gözünü çevirme gibi işlemlerle heykel, izleyici tarafından aktive edilir. Bazı heykeller giyilebilir, izleyici bu heykelleri giydiğinde dönüşüme uğrar. Heykellerin bazıları da doğadan ve çevreden toplanmış veya geri kazanılmış malzemelerle yapılmıştır; bu heykeller başkalaşıma ve dönüşüme işaret eder.

                Sivri formları ve birden fazla gözü, kuyruğu, ağzı olan canavar heykeller ve çizimler kötülükleri yutup yok eder. Yaptığım bazı heykellerin iki hatta üç kafası bulunmaktadır. Aslında bu durumun, izleyiciyi gerçeklikten uzaklaştırması amaçlanmaktadır. Heykellerimde ve çizimlerimde sembolik işaretler bulunur ve her birinin ayrı bir görevi vardır. Gözler; ortaya çıkan kötülükleri ve olumsuzlukları fark eder ve onlara odaklanır, keskin dişler ve ağız; bu kötülükleri yakalar, parçalar ve yutar, yılanlar ise; verilen mücadelede koruyucu figürde açılan yaraları iyileştirir. Bazı heykel ve resimlerde birden çok göz, ağız olması; heykelin veya çizimin koruyuculuk etkisini arttırır.

                Sivri formlarında bulunan sıcak renkler figürlerin gücünü açığa çıkarır. Zehirli hayvanların genelde çok parlak renklere sahip olması veya tehlike anlarında parlak renklere bürünmesi gibi, benim heykellerimde de benzer bir savunma mekanizması bulunmaktadır. Tehlikeli olanı kendinden iter, korkutur ve uzaklaştırır. Ayrıca bu parlak renkler; izleyiciyi gerçek dünyadan kopararak, yaratmaya çalıştığım bu masalsı oyun alanına geçişini kolaylaştırır.

                Bu oyun; bir şeylere karşı duran, korunaklı bir alandır. Heykellerim ve çizimlerimdeki karakterler, dünyanın kötülüklerini yutup yok eder; kötülüklerin, korkuların var olmadığı bir yer,  korunaklı, kendine ait hayali bir dünya yaratır.