top of page

Artist Statement

When I realized that there is no perfect place, I decided to create a dream world myself.

I try to design a world where fears and worries do not exist. My sculptures suggest a playful and colourful way to banish negativity and regain happiness. 

My works are like a charm; they present the idea of guardianship, the original intent of sculpture and painting in many cultures. Indigenous people fought their fears with magic; I fight my fears with  “playfulness”. 

Most of my sculptures are moving sculptures. When the sculptures move, they come to life. They tear the viewer away from the real world and invite them to the playful space that I try to create.

My artworks act to protect against evils of the world, creating a space where worries and fears do not exist; 

It is an imaginary world of its own.

 

Mükemmel bir yer olmadığını fark ettiğimde, hayal ettiğim dünyayı kendim yaratmaya karar verdim.

Kötülüklerin ve korkuların var olmadığı bir dünya tasarlıyorum. Heykellerim ve resimlerim, olumsuzluklardan kurtulmak ve yeniden mutluluk sağlamak için oyuncu ve renkli bir yöntem sunar.

Heykellerim ve resimlerim koruyucu birer figür veya tılsım gibi çalışır. Aslında ilk insanın ve yerli biçimde yaşayan toplumların inanç ve yaşayış biçimlerini sorgulayarak, heykelin ilk yapılma amacı olan koruyuculuk ve iyileştirme özelliğini konu edinir ve günümüzle bağlantısında yeniden yorumlama yolu açar. Yerli halklar olaylara büyü yaparak karşılık vermişlerdir, benim çalışmalarımda ise büyünün karşılığı oyundur.

Heykellerimin çoğu interaktiftir ve izleyicisi tarafından hareket ettirilebilir. Heykeller, hareket ettiklerinde hayat bulurlar. Çalışmalarım; izleyiciyi gerçek dünyadan kopararak, bu masalsı dünyaya ve oyuna davet eder.

Heykellerim ve çizimlerimdeki karakterler, dünyanın kötülüklerini yutup yok eder; kötülüklerin, korkuların var olmadığı bir yer;

kendine ait hayali bir dünya yaratır

bottom of page